Loading color scheme

dcg

Projekt „Društveni centar Gradac“ financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu  Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020.

Korisnik projekta je Udruga „Mladi svijet“.
Partneri projekta uz Općinu Gradac su: Osnovna škola Gradac, Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac, Ženski pjevački zbor Gradac, Uresno društvo Gradac te Hrvatsko planinarsko društvo „Adrion“ Gradac.

Cilj Drštvenog centra Gradac je kroz provedbu 17 radionica podići kvalitetu života u zajednici. U novouređenom prostoru šire se postojeći i razvijaju novi programi koji su od interesa za opće dobro.

Kroz 20 mjeseci odražavanja radionica razviti će se 17 sljedećih programa:

 

  1. Radionice će se odvijati jednom tjedno, 20 mjeseci
  2. Ciljna skupina su osobe starije životne dobi
  3. Provedbom radionice pružat će se psiho-socijalna potpora kojom će se poboljšati kvaliteta življenja i socijalna uključenost starijih osoba u život zajednice

Tjelovježba za osobe starije životne dobi važna je kako bi se održalo i poboljšalo zdravstveno stanje svakog dijela tijela. Tjelesna aktivnost može pomoći da se dobro osjećate, da ste bolje raspoloženi, da ste zadovoljni sobom, da bolje spavate. Redovito bavljenje tjelesnom aktivnosti može podići osobnu razinu energije, pa čak i poboljšati raspoloženje, što je važno za postizanje cjelokupnog zdravlja. Radionica tjelovježbe održavati će se 2 puta tjedno kroz 20 mjeseci u jutarnjim terminima, te je besplatna za sve polaznike.

Radionica je namjenjena osobama starije životne dobi. Odvijati će se 2 puta tjedno kroz 20 mjeseci. Radionica će se baviti različitim tematikama: izradom lutaka, nošnji, recikliranjem starih i odbačenih predmeta, zapisivanjem starih priča i recepata… Cilj radionice je poboljšanje kvalitete života polaznika, njihova povezanost unutar grupe kao i pronalaženje kreativnih rješenja. Radionica je besplatna za sve polaznike.

Namjera je razvijati ekološku kreativnost i stvaralaštvo, poticati recikliranje, osvijestiti važnost ekologije i uviđati vrijednost u odbačenim predmetima. Radionica je namijenjena i djeci i mladima, kako bi kreativno koristili vrijeme, usvojili nove vještine, izradili i dekorirali, te učinili upotrebljivima neke odbačene  predmete. Svaki polaznik će izraditi predmet za sebe, te jedan za izložbu. Radionica je besplatna za sve polaznike i odvijati će se 2 puta tjedno kroz 20 mjeseci.

Ples postaje sve popularniji oblik rekreacije. Bez obzira imate li ritma ili ne, ples je dobar za psihičko i fizičko zdravlje. Jača mišiće cijelog tijela, osigurava dobru kardiovaskularnu vježbu, povećava gipkost, opušta, otklanja loše misli te predstavlja odličan oblik druženja.Kroz plesnu radionicu , korake jazza, show dancea, folklora i standardnih plesova, osobe starije životne dobi će se moći zabaviti i opustiti te unaprijediti kvalitetu života.  Radionica je besplatna i  održavati će se 1 put tjedno kroz 20 mjeseci.

Ples je jedan od najzanimljivijih načina stvaranja radnih navika.Kroz ples djeca stječu samopouzdanje i nova prijateljstva, razvijaju koordinaciju, stječu kondiciju i rješavaju se stresa nakupljenog zbog školskih obaveza.
Kroz korake jazza ,show dancea,hip-hopa i suvremenog plesa djeci će biti omogućena zabava, u društvu svojih plesnih prijatelja.
Sat se sastoji od:zagrijavanja,rada tehničkih elemenata kroz prostor,isplesavanje freestyla i vježbanja koregrafije.
Radionica će se održavati 2 puta tjedno kroz 20 mjeseci i besplatna je za svu djecu.

Mnoga djeca uče engleski većinu svog života, no svejedno ga ne govore tečno. Iskustvo je pokazalo da kada se jezik podučava u malim grupama s pozitivnim poticanjem dijete uči bez puno truda. Za djecu je dobro što imaju interakciju s drugom djecom i usto dobivaju individualnu pažnju učitelja. Stvaraju se igre i aktivnosti u kojima djeca moraju koristiti engleski kako bi dobili ono što žele. Engleski postaje zabavan, a ne zastrašujuć. Radionice su besplatne, održavati će se 2 puta tjedno, kroz 20 mjeseci, a namjenjene su za djecu 7 i 8 razreda.  Materijali za učenje su osigurani u sklopu projekta.

Radionica engleskog jezika za odrasle održavati će se 2 puta tjedno kroz 20 mjeseci. Namjenjena je osobama srednje i starije životne dobi koji žele učiti ili se prisjetiti stečenog znanja engleskog jezika. Mnogi su ljudi tijekom školovanja učili strani jezik koji su s vremenom zaboravili ili ga nisu imali priliku koristiti te su nesigurni u svoje znanje. Program će obrađivati teme koje su specifične za dobne skupine polaznika, uz razvijanje govornih sposobnosti i samostalnosti korištenja jezika. Radionica je besplatna, a literatura potrebna za učenje osigurana je  u sklopu projekta.

Radionica talijanskoga jezika za djecu osnovnoškolske dobi održavati će se 2 puta tjedno kroz 20 mjeseci. Pri poučavanju jezika za mlađu skupinu polaznika naglasak će biti na učenju vokabulara (brojevi, boje, voće, povrće, životinje, zanimanja, pozdravi ) fraza te glagola i na poticanju konverzacije. Program  će se realizirati kroz igru, čitanje, slušanje te kroz suvremenije metode koje uključuju upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Radionica je besplatna, a materijali za učenje su osigurani u sklopu projekta.

Radionica talijanskog jezika za odrasle održavati će se 2 puta tjedno, kroz 20 mjeseci. Ciljana skupina su učenici srednje škole i stariji. Program radionice namijenjen je unaprjeđenju komunikacijskih vještina mladih i odraslih osoba čime bi se potaknuo razvoj lokalne zajednice. Obzirom da naše područje, kao turistička destinacija, bilježi sve veći rast i razvoj potrebno je odgovoriti novonastalim društvenim potrebama. Jedna od tih je upravo i jačanje jezične kompetencije kojom bi se olakšala pisana i govorna komunikacija, u ovom slučaju, s pripadnicima talijanskog govornog područja.

Naglasak pri podučavanju će biti na učenju vokabulara, poslovica, glagola, jednostavnih i složenih glagolskih vremena (prezent, perfekt, futur) te na poticanju konverzacije. Radionica je besplatna, a materijali za učenje su osigurani u sklopu projekta.

Kako živimo u digitalnom dobu, informatičke vještine postaju sve važnije na tržištu rada. Iako neće svi biti programeri u budućnosti, osnovne vještine kodiranja će biti potrebne u mnogim područjima. Bez obzira na to pokazuje li Vaše dijete interes za informatiku ili ne, rad na računalu neće ga mimoići tijekom života. Tehnologija će sigurno biti i nezaobilazan dio njihova posla jednog dana bez obzira koje zanimanje odabrali. Informatičke radionice za djecu od 5 do 8 razreda zamišljene su da djeci pomognu razviti sposobnost rješavanja problema, kreativnost i komunikacijske vještine. Održavati će se 2 puta tjedno kroz 20 mjeseci i besplatne su.

Pripadnost starijoj generaciji već duže vrijeme nije izgovor za informatičku nepismenost, jer je korištenje računala danas nužnost. Informatička je pismenost važna i zbog mnoštva različitih usluga koje su nam potrebne privatno. Učenje o korištenju računala također može biti zabavno. Stariji trebaju biti računalno pismeni kako bi mogli ići u korak s vremenom: trebaju se prilagoditi u informacijama i znanju, komunikaciji i prije svega, sudjelovati u bitnim svakodnevnim i radnim procesima. Informatičke radionice osmišljene su kako bi se steklo znanje  o tome  kako koristiti računalo bez straha, kao i osnovna znanja za lakše korištenje novim tehnologijama. Održavati će se 2 puta tjedno kroz 20 mjeseci i besplatne su.

Naš prostor Društvenog centra 1 tjedno, kroz 20 mjeseci biti će ponosni domaćin edukativne igre, pametne zabave za djecu vrtićke dobi. Sva djeca se vole igrati, a igra je preduvjet zdravog razvoja djeteta.

U popodnevnim satima, kada djeca imaju slobodnog vremena, organizirati ćemo druženja, putem različitih društvenih igara prilagođenih njihovom uzrastu. Putem radionice, razvijat će se dječije motoričke i socijalne vještine, sklapati nova prijateljstva i kvalitetno provoditi vrijeme izvan škole. Radionice će se odvijati u malim grupama djece pod vodstvom stručnjaka. Radionice su besplatne za svu djecu, a materijali i igre za radionicu su osigurani.

Naš prostor Društvenog centra 1 tjedno, kroz 20 mjeseci biti će ponosni domaćin edukativne igre, pametne zabave za djecu osnovnoškolske dobi. Sva djeca se vole igrati, a igra je preduvjet zdravog razvoja djeteta.

U popodnevnim satima, kada djeca imaju slobodnog vremena, organizirati ćemo druženja, putem različitih društvenih igara prilagođenih njihovom uzrastu. Putem radionice, razvijat će se dječije motoričke i socijalne vještine, sklapati nova prijateljstva i kvalitetno provoditi vrijeme izvan škole. Radionice će se odvijati u malim grupama djece pod vodstvom stručnjaka. Radionice su besplatne za svu djecu, a materijali i igre za radionicu su osigurani.

( 1. promocija zdravlja i prevencija bolesti, 2. zavičajne radionice, 3. briga o okolišu i slično, ostale radionice će se definirati prema interesu ciljne skupine)
- Radionice će se provoditi 1 sat tjedno, 20 mjeseci
- Ciljna skupina su sve dobne skupine
- Provedbom radionice podignut će se svijest o važnosti očuvanja okoliša, o zdravlju i prevenciji različitih bolesti

- Radionice su namijenjene za Udruge civilnog društva Općine Gradac
- Provedbom radionica organizacije civilnog društva će ojačat svoje kapacitete o financijama udruga, steći će znanja i alate za izradu knjigovodstvene dokumentacije i financijskih planova te izvještaja

- Radionice su namijenjene za Udruge civilnog društva Općine Gradac
- Provedbom radionica ojačati će se kapaciteti organiziranog civilnog društva u području strateškog planiranja

Prijavite se na radionice na linku PRIJAVA, Broj mjesta na radionici je ograničen.

Projekt je namijenjen svim stanovnicima na području Općine Gradac, od djece manje životne dobi do djece osnovnoškolske dobi, mladih  te osoba srednje i starije životne dobi.

Projektom Društveni centar Gradac omogućit ćemo proširenje usluga i aktivnosti organizacija civilnog društva s područja Općine Gradac u cilju razvoja društveno-kulturnog života i građanske participacije pripadnika lokalne zajednice te u konačnici unaprjeđena kvalitete života stanovnika i općine.

  • - Ukupna vrijednost projekta: 1.119.744,59 kn
  • - Iznos koji sufinancira EU: 951.782,90 kn(85%)
  • - Razdoblje provedbe projekta: od 29. svibnja 2020. – 29. svibnja 2022.
  • - Kontakt osoba: Izabela Karamatić, voditeljica „Društvenog centra Gradac“
  • - https://strukturnifondovi.hr/

Općine Gradac

omogućit ćemo proširenje usluga i aktivnosti organizacija civilnog društva s područja Općine Gradac u cilju razvoja društveno-kulturnog života i građanske participacije pripadnika lokalne zajednice te u konačnici unaprjeđena kvalitete života stanovnika i općine.

dcg