Loading color scheme

Općina Gradac
Jadranska 107, 21 330 Gradac

tel: +385 21 697 601
fax: +385 21 697 549

E-mail: drustvenicentar@opcinagradac.hr

Hvala vam! Vaša poruka je poslana. Greška. Molimo pokušajte ponovo kasnije. Unesite točan odgovor na Captcha.

Općine Gradac

Općine Gradac

omogućit ćemo proširenje usluga i aktivnosti organizacija civilnog društva s područja Općine Gradac u cilju razvoja društveno-kulturnog života i građanske participacije pripadnika lokalne zajednice te u konačnici unaprjeđena kvalitete života stanovnika i općine.

dcg