Loading color scheme

Općine Gradac

Općine Gradac

omogućit ćemo proširenje usluga i aktivnosti organizacija civilnog društva s područja Općine Gradac u cilju razvoja društveno-kulturnog života i građanske participacije pripadnika lokalne zajednice te u konačnici unaprjeđena kvalitete života stanovnika i općine.

images/page1-img5.jpg

 aktivnosti

calendar